ผู้บริหาร/จนท..

                                                    นายฤทธา  นันทพันธ์  ผอ.สพม.28

นายผจญ   ปักสูงเนิน  รอง ผอ.สพม.28                   นายมนต์ศักดิ์   สร้อยสิงห์ รอง ผอ.สมพ.28

                                        นายประโยชน์      เจริญยุทธ   รอง ผอ.สพม. 28

                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.28

                                  นายพิชัย  ผ่องแผ้ว  รอง ผอ.โรงเรียนศรีลำดวนวิทยา

   นางนัยน์ภัค   อินธิรัตน์  นักจัดการงานทั่วไป/แทนประชาสัมพันธ์

 

 นางสาวมัณฑนา  วิชัย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                  

                                    

      นางสาวดวงดาว  จำปาสา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลูกจ้าง

                                                          นายกองสุน  อินนา   ช่างไม้ชั้น 3

                                                          นายชัยรัตน์  เพิ่มบุญ  ช่างไม้ชั้น 3

                                                          นายทศพัทธ์  พยัคฆพล  ช่างครุภัฑ์ชั้น 3

                                                          นายทองเสี่ยน  สุทธโส  แม่บ้าน

      นางสาวกอบประดับ  ศิริผล  ลูกจ้างชั่วคราว

                                                          นางสาวธัญญา  อินนา    ลูกจ้างชั่วคราว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: