การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมปีที่ 4 ประจำปี 2555 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ด้วยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยกำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2555 เวลา  08.30 -16.30 น.  ไม้เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงพลศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: