การลงทะเบียนใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2

           

This slideshow requires JavaScript.

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 นางสาวณาณินเชษฐ์  วรรณา  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์),โรงเรียนมัธยมโพนค้อ,โรงเรียนบัวน้อยวิทยา,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา,โรงเรียนวิทยานุกูล,โรงเรียนคลีกิ้งพัฒนาทร,โรงเรียนสวายพิทยาคมและโนนกระสังข์วิทยาคม ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ e-GP  ที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ มาดำเนินการขอ e-maill:obecmaill.obec.go.th  พร้อมทั้งใช้ e-mail  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นายฤทธา  นันทพันธ์  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: